k.ú.: 663026 - Kanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531651 - Kanina NUTS5 CZ0206531651
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 3490766
zahrada 100 72657
ovoc. sad 24 66614
travní p. 19 50346
lesní poz les s budovou 5 181
lesní poz 69 1337265
vodní pl. nádrž umělá 2 2391
zast. pl. společný dvůr 4 1395
zast. pl. zbořeniště 11 4671
zast. pl. 107 53221
ostat.pl. dráha 1 21356
ostat.pl. jiná plocha 17 9234
ostat.pl. manipulační pl. 12 24623
ostat.pl. neplodná půda 41 31504
ostat.pl. ostat.komunikace 44 50766
ostat.pl. silnice 6 47700
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4071
ostat.pl. zeleň 8 21377
Celkem KN 750 5290138
Par. KMD 750 5290138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 109
LV 183
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2014
S-SK GS 1:2880 1842 30.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 17:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.