k.ú.: 663026 - Kanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531651 - Kanina NUTS5 CZ0206531651
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 120 3394591
zahrada 99 70686
ovoc. sad 21 66453
travní p. 15 93370
lesní poz les s budovou 5 181
lesní poz 68 1338105
vodní pl. nádrž umělá 2 2632
zast. pl. společný dvůr 4 1421
zast. pl. zbořeniště 9 4416
zast. pl. 106 53007
ostat.pl. dráha 2 23269
ostat.pl. jiná plocha 40 48933
ostat.pl. manipulační pl. 9 7631
ostat.pl. neplodná půda 35 29652
ostat.pl. ostat.komunikace 39 77585
ostat.pl. silnice 3 42545
ostat.pl. zeleň 8 37868
Celkem KN 585 5292345
Par. DKM 207 3656793
Par. KMD 378 1635552
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 108
LV 186
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 25.07.2019 1:1000 30.07.2019 *) KoPÚ na části k.ú
KMD 1:1000 30.05.2014 na části k.ú mimo KoPÚ
S-SK GS 1:2880 1842 30.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.09.2020 21:58

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.