k.ú.: 662984 - Kamýk nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540439 - Kamýk nad Vltavou NUTS5 CZ020B540439
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 1933913
zahrada 374 206165
ovoc. sad 9 19362
travní p. 416 1147048
lesní poz les s budovou 2 164
lesní poz 372 2664810
vodní pl. nádrž umělá 4 2010
vodní pl. rybník 1 6118
vodní pl. tok přirozený 27 528675
vodní pl. tok umělý 10 2963
vodní pl. zamokřená pl. 3 2195
zast. pl. společný dvůr 17 4639
zast. pl. zbořeniště 3 1099
zast. pl. 591 143943
ostat.pl. jiná plocha 112 186044
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 389
ostat.pl. manipulační pl. 36 72487
ostat.pl. neplodná půda 410 473925
ostat.pl. ostat.komunikace 340 199315
ostat.pl. pohřeb. 2 3327
ostat.pl. silnice 38 82147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10996
ostat.pl. zeleň 6 6785
Celkem KN 3156 7698519
Par. DKM 3156 7698519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 21
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 181
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 208
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 583
byt.z. byt 56
byt.z. garáž 19
Celkem JED 75
LV 649
spoluvlastník 926

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2004
ZMVM 1:1000 15.09.1984 29.10.2004 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1839 15.09.1984 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 16:41

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.