k.ú.: 662879 - Kamenný Přívoz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539368 - Kamenný Přívoz NUTS5 CZ020A539368
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 934297
zahrada 1132 702101
ovoc. sad 12 15426
travní p. 171 446897
lesní poz les s budovou 138 5496
lesní poz 144 548062
vodní pl. tok přirozený 12 162803
vodní pl. tok umělý 4 8442
vodní pl. zamokřená pl. 1 599
zast. pl. zbořeniště 1 105
zast. pl. 1137 142894
ostat.pl. dráha 4 26727
ostat.pl. jiná plocha 198 92386
ostat.pl. manipulační pl. 37 56166
ostat.pl. mez, stráň 3 2381
ostat.pl. neplodná půda 105 61041
ostat.pl. ostat.komunikace 245 135286
ostat.pl. pohřeb. 2 3129
ostat.pl. silnice 6 49130
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16494
ostat.pl. zeleň 68 28410
Celkem KN 3641 3438272
Par. KMD 3641 3438272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 445
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 605
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1260
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 20
LV 1372
spoluvlastník 1826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 17:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička