k.ú.: 662861 - Hostěradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539368 - Kamenný Přívoz NUTS5 CZ020A539368
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1621315
zahrada 482 314270
ovoc. sad 4 4921
travní p. 135 296491
lesní poz les s budovou 102 3322
lesní poz ostat.komunikace 1 150
lesní poz 32 231750
vodní pl. nádrž umělá 1 1396
vodní pl. tok přirozený 3 57336
zast. pl. 427 63440
ostat.pl. jiná plocha 99 80410
ostat.pl. manipulační pl. 5 21431
ostat.pl. mez, stráň 1 16
ostat.pl. neplodná půda 44 20835
ostat.pl. ostat.komunikace 111 71171
ostat.pl. pohřeb. 1 1091
ostat.pl. silnice 1 26512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1058
ostat.pl. zeleň 21 18703
Celkem KN 1610 2835618
Par. KMD 1610 2835618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 351
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 520
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 15
LV 584
spoluvlastník 822

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 01.10.2020 08:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička