k.ú.: 662828 - Kamenné Zboží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537276 - Kamenné Zboží NUTS5 CZ0208537276
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 4139686
zahrada 142 60380
ovoc. sad 8 20293
travní p. 14 12357
lesní poz 4 13336
vodní pl. nádrž umělá 1 4365
vodní pl. tok umělý 94 42441
vodní pl. zamokřená pl. 1 386
zast. pl. zbořeniště 2 137
zast. pl. 255 114479
ostat.pl. jiná plocha 25 77182
ostat.pl. manipulační pl. 17 56081
ostat.pl. neplodná půda 3 3241
ostat.pl. ostat.komunikace 56 59544
ostat.pl. silnice 4 29540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22645
Celkem KN 1144 4656093
Par. DKM 3 10069
Par. KMD 1141 4646024
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. rod.dům 196
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 254
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 354
spoluvlastník 616

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1824 16.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 02:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.