k.ú.: 662801 - Moravská Kamenná Horka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578215 - Kamenná Horka NUTS5 CZ0533578215
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 6634511
zahrada 320 207177
travní p. 262 970814
lesní poz 139 4781035
vodní pl. nádrž umělá 2 1090
vodní pl. tok přirozený 1 1414
vodní pl. tok umělý 3 14293
vodní pl. zamokřená pl. 1 306
zast. pl. společný dvůr 2 350
zast. pl. zbořeniště 35 11840
zast. pl. 171 56267
ostat.pl. jiná plocha 83 74651
ostat.pl. manipulační pl. 76 59750
ostat.pl. neplodná půda 32 21448
ostat.pl. ostat.komunikace 200 338450
ostat.pl. pohřeb. 1 3169
ostat.pl. silnice 12 39535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2423
ostat.pl. zeleň 19 50678
Celkem KN 1557 13269201
Par. DKM 467 8774886
Par. KMD 1090 4494315
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 170
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 9
LV 246
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2014
DKM-KPÚ 1:1000 17.01.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 29.09.2020 05:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička