k.ú.: 662780 - Kamenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536571 - Kamenná NUTS5 CZ0715536571
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1091458
zahrada 182 108974
travní p. 131 248985
lesní poz 89 3413885
vodní pl. nádrž umělá 1 101
vodní pl. tok přirozený 16 5995
vodní pl. tok umělý 7 2138
zast. pl. společný dvůr 3 120
zast. pl. zbořeniště 7 2194
zast. pl. 176 52675
ostat.pl. jiná plocha 52 35921
ostat.pl. manipulační pl. 10 6442
ostat.pl. neplodná půda 52 36459
ostat.pl. ostat.komunikace 78 72749
ostat.pl. silnice 2 22911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12912
ostat.pl. zeleň 6 8722
Celkem KN 940 5122641
Par. KMD 940 5122641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 170
byt.z. byt 101
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 102
LV 295
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2017
KM-D 1:2000 15.11.2000 01.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1893 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.05.2019 10:00

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.