k.ú.: 662755 - Nové Dvory u Kamenné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587711 - Polná NUTS5 CZ0632587711
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 2700604
zahrada 64 62528
travní p. 231 789037
lesní poz 128 763602
vodní pl. rybník 5 5804
vodní pl. tok přirozený 10 11052
vodní pl. tok umělý 24 8037
zast. pl. společný dvůr 1 195
zast. pl. 86 43070
ostat.pl. dráha 7 28169
ostat.pl. jiná plocha 47 29702
ostat.pl. manipulační pl. 16 30858
ostat.pl. neplodná půda 9 1381
ostat.pl. ostat.komunikace 66 69169
ostat.pl. silnice 5 33945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5425
Celkem KN 916 4582578
Par. KMD 916 4582578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 83
LV 110
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.01.2013
KM-D 1:2000 30.12.1999 14.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 15:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička