k.ú.: 662704 - Zavržice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 1256012
zahrada 52 37332
travní p. 38 86936
lesní poz 82 1213000
vodní pl. nádrž umělá 3 2528
vodní pl. tok umělý 20 3732
zast. pl. zbořeniště 3 951
zast. pl. 46 19651
ostat.pl. jiná plocha 18 52664
ostat.pl. manipulační pl. 1 631
ostat.pl. neplodná půda 83 44053
ostat.pl. ostat.komunikace 137 60741
ostat.pl. pohřeb. 1 1809
Celkem KN 766 2780040
Par. DKM 766 2780040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 43
LV 104
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 13.03.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 18.08.2019 13:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.