k.ú.: 662691 - Kamenná u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540757 - Milín NUTS5 CZ020B540757
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1319527
zahrada 51 54353
ovoc. sad 1 2994
travní p. 17 75586
lesní poz 11 64876
vodní pl. nádrž přírodní 2 2111
vodní pl. nádrž umělá 2 6793
vodní pl. rybník 2 7444
vodní pl. tok přirozený 11 6449
zast. pl. zbořeniště 3 388
zast. pl. 84 25136
ostat.pl. jiná plocha 28 113910
ostat.pl. manipulační pl. 9 21179
ostat.pl. neplodná půda 33 103403
ostat.pl. ostat.komunikace 28 82004
ostat.pl. zeleň 1 21781
Celkem KN 366 1907934
Par. DKM 366 1907934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 8
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 79
LV 84
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.11.2006 1:1000 21.12.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1839 21.12.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 17:42

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.