k.ú.: 662682 - Kamenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 5242582
zahrada 181 153716
travní p. 165 723236
lesní poz 131 5408279
vodní pl. nádrž přírodní 1 968
vodní pl. tok přirozený 15 17587
vodní pl. zamokřená pl. 1 2444
zast. pl. společný dvůr 6 1213
zast. pl. zbořeniště 16 3821
zast. pl. 114 48416
ostat.pl. dráha 4 54440
ostat.pl. jiná plocha 28 29907
ostat.pl. manipulační pl. 13 55278
ostat.pl. neplodná půda 7 6742
ostat.pl. ostat.komunikace 162 192406
ostat.pl. silnice 5 51417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10596
ostat.pl. zeleň 4 12853
Celkem KN 1277 12015901
Par. KMD 1277 12015901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 114
LV 137
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2017
KM-D 1:2000 21.05.2001 28.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 21.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 01:09

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.