k.ú.: 662674 - Kameničná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580422 - Kameničná NUTS5 CZ0534580422
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 2905915
zahrada školka 1 4383
zahrada 198 229708
ovoc. sad 1 1978
travní p. 272 1391035
lesní poz 126 982299
vodní pl. nádrž přírodní 3 10566
vodní pl. tok přirozený 58 17608
vodní pl. tok umělý 7 3040
zast. pl. společný dvůr 2 1391
zast. pl. zbořeniště 4 1310
zast. pl. 190 59835
ostat.pl. jiná plocha 56 10885
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 124
ostat.pl. manipulační pl. 37 36348
ostat.pl. neplodná půda 2 835
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 439
ostat.pl. ostat.komunikace 124 154589
ostat.pl. pohřeb. 1 711
ostat.pl. silnice 4 19970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3249
ostat.pl. zeleň 21 14710
Celkem KN 1283 5850928
Par. DKM 1283 5850928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 177
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 265
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2009
DKM-KPÚ 17.08.2007 1:1000 20.08.2007 *)
S-SK GS 1:2880 1840 10.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 20.08.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 16:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.