k.ú.: 662551 - Kamenice u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587346 - Kamenice NUTS5 CZ0632587346
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2016 10156311
zahrada 611 329420
ovoc. sad 8 15099
travní p. 1395 3300805
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 581 3047522
vodní pl. nádrž umělá 26 25037
vodní pl. rybník 23 74294
vodní pl. tok přirozený 138 48289
vodní pl. tok umělý 15 3921
vodní pl. zamokřená pl. 7 6786
zast. pl. 755 238985
ostat.pl. jiná plocha 368 230621
ostat.pl. manipulační pl. 91 130104
ostat.pl. neplodná půda 957 513222
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2093
ostat.pl. ostat.komunikace 292 238623
ostat.pl. pohřeb. 3 15240
ostat.pl. silnice 36 160860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24688
ostat.pl. zeleň 12 10219
Celkem KN 7341 18572170
Par. DKM 22 7708
Par. KMD 7319 18564462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 477
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 738
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 47
LV 875
spoluvlastník 1132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.09.2020 17:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička