k.ú.: 662542 - Kamenice u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 903860
zahrada 125 112641
travní p. 353 955385
lesní poz les s budovou 1 135
lesní poz 83 1822194
vodní pl. nádrž umělá 4 1358
vodní pl. rybník 1 35709
vodní pl. tok přirozený 5 6914
vodní pl. zamokřená pl. 3 2707
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 5 1655
zast. pl. 159 41546
ostat.pl. dráha 3 36555
ostat.pl. dálnice 5 187595
ostat.pl. jiná plocha 46 70627
ostat.pl. manipulační pl. 23 48238
ostat.pl. neplodná půda 67 28086
ostat.pl. ostat.komunikace 116 87764
ostat.pl. silnice 20 12893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 605
ostat.pl. zeleň 1 170
Celkem KN 1212 4356684
Par. KMD 1212 4356684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 148
LV 214
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK GS 1:2880 1838 24.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.05.2019 05:31

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.