k.ú.: 662275 - Kalivody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565440 - Kalivody NUTS5 CZ020C565440
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 715707
chmelnice 1 419
zahrada 100 68947
ovoc. sad 7 21574
travní p. 118 202718
lesní poz 23 3047845
vodní pl. rybník 3 46484
vodní pl. tok přirozený 2 1797
vodní pl. tok umělý 13 3831
vodní pl. zamokřená pl. 6 28504
zast. pl. společný dvůr 1 83
zast. pl. zbořeniště 3 449
zast. pl. 169 49307
ostat.pl. jiná plocha 33 8973
ostat.pl. manipulační pl. 18 11163
ostat.pl. neplodná půda 35 15924
ostat.pl. ostat.komunikace 65 57405
ostat.pl. silnice 15 17135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 11591
ostat.pl. zeleň 36 44459
Celkem KN 799 4354315
Par. DKM 506 4203200
Par. KMD 293 151115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 167
LV 192
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2012
DKM-KPÚ 18.02.2010 1:1000 02.03.2010 *) Z-791/2010-212
S-SK GS 1:2880 1841 02.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 30.09.2020 19:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička