k.ú.: 662267 - Kaliště u Horních Dubenek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587338 - Kaliště NUTS5 CZ0632587338
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 1155130
zahrada 137 68848
travní p. 447 1159998
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 230 4161223
vodní pl. nádrž umělá 4 1317
vodní pl. rybník 1 54912
vodní pl. tok přirozený 57 9580
zast. pl. zbořeniště 3 422
zast. pl. 113 41134
ostat.pl. jiná plocha 50 30900
ostat.pl. manipulační pl. 5 7109
ostat.pl. neplodná půda 78 77945
ostat.pl. ostat.komunikace 66 89772
ostat.pl. silnice 6 46584
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 8645
ostat.pl. zeleň 1 437
Celkem KN 1433 6913992
Par. KMD 1433 6913992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 113
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 169
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
KM-D 1:2000 19.03.2001 25.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.09.2020 05:09

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.