k.ú.: 662186 - Lensedly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538281 - Kaliště NUTS5 CZ0209538281
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 938429
zahrada 135 98897
ovoc. sad 2 8068
travní p. 219 603957
lesní poz les s budovou 30 1202
lesní poz 78 754581
vodní pl. nádrž umělá 3 1595
vodní pl. tok přirozený 7 1461
vodní pl. zamokřená pl. 1 863
zast. pl. zbořeniště 1 191
zast. pl. 203 38753
ostat.pl. dálnice 1 114488
ostat.pl. jiná plocha 17 14154
ostat.pl. manipulační pl. 15 17987
ostat.pl. neplodná půda 23 7881
ostat.pl. ostat.komunikace 45 37946
ostat.pl. silnice 3 21053
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 3664
ostat.pl. zeleň 27 4000
Celkem KN 1015 2669170
Par. KMD 1015 2669170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 138
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 224
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 277
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 12.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 19.09.2020 05:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.