k.ú.: 662143 - Načetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563111 - Kalek NUTS5 CZ0422563111
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz les(ne hospodář) 23 8072824
lesní poz 24 397979
vodní pl. nádrž umělá 3 13635
vodní pl. tok přirozený 2 9385
zast. pl. 8 3927
ostat.pl. jiná plocha 1 189
ostat.pl. manipulační pl. 1 10733
ostat.pl. neplodná půda 9 30010
ostat.pl. ostat.komunikace 9 27595
ostat.pl. silnice 3 32832
Celkem KN 83 8599109
Par. KMD 83 8599109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
Celkem BUD 7
LV 7
spoluvlastník 10

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2014
S-SK GS 1:2880 1842 24.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 29.09.2020 17:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička