k.ú.: 662062 - Novosedly u Kájova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 2314322
zahrada 73 48634
travní p. 248 2619868
lesní poz ostat.komunikace 1 2837
lesní poz 199 5290971
vodní pl. nádrž přírodní 1 252
vodní pl. nádrž umělá 1 474
vodní pl. rybník 4 10306
vodní pl. tok přirozený 9 47222
vodní pl. tok umělý 20 11468
zast. pl. společný dvůr 1 1146
zast. pl. zbořeniště 2 1024
zast. pl. 116 33061
ostat.pl. dráha 1 51254
ostat.pl. jiná plocha 86 92418
ostat.pl. manipulační pl. 6 2698
ostat.pl. neplodná půda 209 471162
ostat.pl. ostat.komunikace 93 168702
ostat.pl. silnice 12 126366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 4221
Celkem KN 1195 11298406
Par. DKM 495 5381445
Par. KMD 700 5916961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 114
LV 196
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
DKM-KPÚ 14.07.2010 1:1000 14.07.2010 *)
FÚO 1:2000 31.12.1979 14.07.2010
S-SK GS 1:2880 1826 19.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.09.2020 02:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička