k.ú.: 662046 - Křenov u Kájova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 32
orná půda 183 3521002
zahrada 123 87089
travní p. 270 2275414
lesní poz školka 1 70826
lesní poz 115 13344837
vodní pl. nádrž přírodní 2 585
vodní pl. nádrž umělá 10 56843
vodní pl. rybník 2 8837
vodní pl. tok přirozený 23 83066
vodní pl. tok umělý 6 5406
vodní pl. zamokřená pl. 4 16697
zast. pl. zbořeniště 1 775
zast. pl. 361 101130
ostat.pl. jiná plocha 219 632467
ostat.pl. manipulační pl. 48 214651
ostat.pl. neplodná půda 74 165103
ostat.pl. ostat.komunikace 140 353579
ostat.pl. silnice 5 53255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 79472
Celkem KN 1595 21071066
Par. DKM 659 7261763
Par. KMD 936 13809303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 102
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
Celkem BUD 356
byt.z. byt 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 10
LV 374
spoluvlastník 481

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.10.2012 1:1000 09.10.2012 *)
KMD 1:1000 16.04.2012
FÚO 1:2000 31.12.1979 09.10.2012
S-SK GS 1:2880 1826 09.10.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.09.2020 15:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička