k.ú.: 662020 - Kladenské Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 25339
zahrada 77 23549
travní p. 53 1346080
lesní poz 67 1504968
vodní pl. nádrž umělá 2 892
vodní pl. rybník 4 44419
vodní pl. tok přirozený 14 57052
vodní pl. tok umělý 1 98
zast. pl. zbořeniště 1 831
zast. pl. 45 10346
ostat.pl. dráha 1 22404
ostat.pl. jiná plocha 37 25624
ostat.pl. manipulační pl. 1 9084
ostat.pl. neplodná půda 78 324419
ostat.pl. ostat.komunikace 46 78143
ostat.pl. silnice 2 53588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 591
Celkem KN 433 3527427
Par. DKM 175 2009783
Par. KMD 258 1517644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 43
LV 73
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.04.2014 1:1000 09.04.2014 *)
KMD 1:1000 28.05.2012
S-SK GS 1:2880 1826 09.04.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 20.09.2020 23:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.