k.ú.: 661996 - Samotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596787 - Sněžné NUTS5 CZ0635596787
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 192343
zahrada 28 12265
travní p. 269 762065
lesní poz 42 2285950
zast. pl. zbořeniště 9 1803
zast. pl. 31 9476
ostat.pl. jiná plocha 24 25888
ostat.pl. manipulační pl. 11 4279
ostat.pl. neplodná půda 119 41826
ostat.pl. ostat.komunikace 44 40870
ostat.pl. silnice 2 8498
Celkem KN 596 3385263
Par. KMD 596 3385263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 31
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 69
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 13.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.09.2020 18:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička