k.ú.: 661970 - Kadov u Sněžného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595829 - Kadov NUTS5 CZ0635595829
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1521679
zahrada 80 30148
travní p. 287 713599
lesní poz 172 2804124
vodní pl. tok přirozený 9 17182
zast. pl. společný dvůr 2 42
zast. pl. zbořeniště 9 899
zast. pl. 113 25743
ostat.pl. jiná plocha 85 90546
ostat.pl. manipulační pl. 33 19608
ostat.pl. neplodná půda 97 50234
ostat.pl. ostat.komunikace 73 55385
ostat.pl. silnice 28 43971
Celkem KN 1326 5373160
Par. KMD 1326 5373160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 2
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 110
LV 203
spoluvlastník 416

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 13:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.