k.ú.: 661961 - Kadov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594237 - Kadov NUTS5 CZ0647594237
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 4282922
zahrada 81 71964
travní p. 44 317811
lesní poz 95 1037562
vodní pl. nádrž umělá 1 600
vodní pl. tok přirozený 45 6118
vodní pl. zamokřená pl. 7 6986
zast. pl. zbořeniště 31 8697
zast. pl. 123 56647
ostat.pl. jiná plocha 72 25638
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4
ostat.pl. manipulační pl. 24 57478
ostat.pl. neplodná půda 42 24049
ostat.pl. ostat.komunikace 88 105630
ostat.pl. pohřeb. 1 1296
ostat.pl. silnice 11 46614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5111
ostat.pl. zeleň 95 129204
Celkem KN 1134 6184331
Par. DKM 736 5145284
Par. KMD 396 1038753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 117
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 159
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2017
DKM-KPÚ 02.01.2014 1:1000 07.01.2014 *) extravilán na podkladě výsledků JPÚ(upřesnění přídělů)
S-SK ŠS 1:2880 1825 12.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 20.09.2020 23:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.