k.ú.: 661911 - Kadolec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595811 - Kadolec NUTS5 CZ0635595811
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 1655512
zahrada 94 49271
ovoc. sad 3 5784
travní p. 584 1450507
lesní poz 120 2361620
vodní pl. nádrž umělá 4 11223
vodní pl. rybník 13 116045
vodní pl. tok přirozený 3 285
vodní pl. tok umělý 17 1896
zast. pl. zbořeniště 2 1324
zast. pl. 125 50408
ostat.pl. jiná plocha 68 34637
ostat.pl. manipulační pl. 52 31236
ostat.pl. neplodná půda 59 37367
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 41853
ostat.pl. ostat.komunikace 83 52219
ostat.pl. silnice 57 55335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 121686
ostat.pl. zeleň 2 59
Celkem KN 1824 6078267
Par. KMD 1824 6078267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 21
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 113
LV 143
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 12.12.2019 22:21

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.