k.ú.: 661821 - Zásada u Kadaně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 280481
zahrada 18 12502
travní p. 98 690403
lesní poz 31 250269
vodní pl. tok přirozený 4 110809
zast. pl. společný dvůr 1 421
zast. pl. zbořeniště 2 691
zast. pl. 24 9767
ostat.pl. jiná plocha 4 4468
ostat.pl. manipulační pl. 8 4070
ostat.pl. neplodná půda 97 79409
ostat.pl. ostat.komunikace 33 26490
ostat.pl. silnice 2 17287
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12456
ostat.pl. zeleň 1 30
Celkem KN 354 1499553
Par. DKM 354 1499553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 24
LV 39
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 15.11.1999
THM-V 1:1000 01.05.1981 14.11.1999
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 23.09.2020 15:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička