k.ú.: 661678 - Kačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532444 - Kačice NUTS5 CZ0203532444
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 7 4861
orná půda 1129 4412189
zahrada 327 178902
ovoc. sad 17 28963
travní p. 290 395303
lesní poz 54 647765
vodní pl. nádrž umělá 1 1383
vodní pl. tok přirozený 211 39992
vodní pl. zamokřená pl. 13 7418
zast. pl. společný dvůr 27 9153
zast. pl. zbořeniště 4 2657
zast. pl. 561 184541
ostat.pl. dráha 26 54956
ostat.pl. jiná plocha 128 63806
ostat.pl. manipulační pl. 113 102092
ostat.pl. neplodná půda 72 32274
ostat.pl. ostat.komunikace 434 173053
ostat.pl. pohřeb. 6 4795
ostat.pl. silnice 27 56309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 20196
ostat.pl. zeleň 17 5569
Celkem KN 3484 6426177
Par. DKM 3484 6426177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 252
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 542
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 30
Celkem JED 78
LV 630
spoluvlastník 906

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.10.2015
THM-G 1:2000 01.01.1978 22.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 23.09.2020 14:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička