k.ú.: 661635 - Kácov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534129 - Kácov NUTS5 CZ0205534129
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2222857
zahrada 582 381231
ovoc. sad 4 8302
travní p. 375 1188188
lesní poz les s budovou 2 97
lesní poz 150 1982165
vodní pl. nádrž umělá 1 240
vodní pl. rybník 5 5355
vodní pl. tok přirozený 19 369765
vodní pl. tok umělý 8 2046
zast. pl. společný dvůr 15 1939
zast. pl. zbořeniště 8 2427
zast. pl. 735 183673
ostat.pl. dráha 20 134985
ostat.pl. jiná plocha 152 159708
ostat.pl. manipulační pl. 49 175385
ostat.pl. neplodná půda 272 273626
ostat.pl. ostat.komunikace 262 268518
ostat.pl. pohřeb. 5 6378
ostat.pl. silnice 26 151735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 28655
ostat.pl. zeleň 49 50925
Celkem KN 3221 7598200
PK 56 86733
Celkem ZE 56 86733
Par. DKM 1215 5697349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 22
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 360
č.p. rod.rekr 18
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 129
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 731
byt.z. byt 23
obč.z. byt 4
Celkem JED 27
LV 837
spoluvlastník 1175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2005 1:1000 05.01.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.08.2022 05:50

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.