k.ú.: 661635 - Kácov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534129 - Kácov NUTS5 CZ0205534129
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 437 2253200
zahrada 559 362374
ovoc. sad 4 8398
travní p. 360 1180646
lesní poz les s budovou 2 97
lesní poz 150 1992147
vodní pl. nádrž umělá 1 240
vodní pl. rybník 4 3392
vodní pl. tok přirozený 19 369765
vodní pl. tok umělý 8 2046
zast. pl. společný dvůr 12 1652
zast. pl. zbořeniště 8 2427
zast. pl. 698 178164
ostat.pl. dráha 16 134956
ostat.pl. jiná plocha 142 156230
ostat.pl. manipulační pl. 49 175915
ostat.pl. neplodná půda 278 280743
ostat.pl. ostat.komunikace 252 265790
ostat.pl. pohřeb. 5 6378
ostat.pl. silnice 26 151735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 21691
ostat.pl. zeleň 48 50925
Celkem KN 3089 7598911
PK 65 87336
Celkem ZE 65 87336
Par. DKM 1106 5697345
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 312
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 18
č.p. shromaž. 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 121
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 695
byt.z. byt 23
obč.z. byt 4
Celkem JED 27
LV 813
spoluvlastník 1144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2005 1:1000 05.01.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.05.2019 01:18

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.