k.ú.: 661627 - Zderadinky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534129 - Kácov NUTS5 CZ0205534129
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 932002
zahrada 13 21416
travní p. 43 197121
lesní poz ostat.komunikace 5 13466
lesní poz 43 859272
vodní pl. nádrž umělá 1 176
vodní pl. tok přirozený 3 7930
zast. pl. společný dvůr 2 2245
zast. pl. zbořeniště 1 173
zast. pl. 18 8714
ostat.pl. jiná plocha 1 384
ostat.pl. manipulační pl. 1 427
ostat.pl. neplodná půda 9 9468
ostat.pl. ostat.komunikace 30 28734
ostat.pl. silnice 3 45321
ostat.pl. zeleň 1 5802
Celkem KN 206 2132651
Par. DKM 138 2049616
Par. KMD 68 83035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
Celkem BUD 18
LV 41
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
DKM-KPÚ 16.03.2007 15.05.2007 *) extr.
S-SK GS 1:2880 1838 27.11.2017 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 05.06.2020 10:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.