k.ú.: 661619 - Káciň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540129 - Dolní Hbity NUTS5 CZ020B540129
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 1932564
zahrada 125 73936
travní p. 213 355932
lesní poz 121 1402439
vodní pl. nádrž umělá 4 3464
vodní pl. tok přirozený 55 16473
vodní pl. tok umělý 12 2656
zast. pl. společný dvůr 3 58
zast. pl. zbořeniště 4 1393
zast. pl. 92 32502
ostat.pl. jiná plocha 20 10236
ostat.pl. manipulační pl. 1 3323
ostat.pl. neplodná půda 124 96681
ostat.pl. ostat.komunikace 92 66864
ostat.pl. silnice 7 35589
Celkem KN 1312 4034110
Par. KMD 1312 4034110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 89
LV 169
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 27.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 16:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.