k.ú.: 661601 - Kaceřov u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560421 - Kaceřov NUTS5 CZ0413560421
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 3041104
zahrada 142 72542
travní p. 44 821880
lesní poz les(ne hospodář) 23 874381
lesní poz 1 2714
vodní pl. nádrž umělá 5 28090
vodní pl. tok přirozený 13 57559
vodní pl. zamokřená pl. 2 15445
zast. pl. společný dvůr 2 322
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 161 45030
ostat.pl. jiná plocha 17 7571
ostat.pl. manipulační pl. 11 35663
ostat.pl. neplodná půda 81 414058
ostat.pl. ostat.komunikace 69 90616
ostat.pl. silnice 12 95883
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4548
ostat.pl. zeleň 2 1993
Celkem KN 630 5609433
Par. DKM 630 5609433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 62
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 1
Celkem BUD 146
LV 133
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2006
DKM-KPÚ 07.01.2003 1:1000 26.02.2003 *)
THM-V 1:2000 01.01.1975 18.12.2006
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.