k.ú.: 661554 - Juřinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 468156
zahrada 188 176892
ovoc. sad 9 23014
travní p. mez, stráň 1 2388
travní p. 272 754328
lesní poz 60 115306
vodní pl. nádrž umělá 9 15590
vodní pl. tok přirozený 22 93936
zast. pl. zbořeniště 2 112
zast. pl. 233 84666
ostat.pl. dráha 2 4716
ostat.pl. jiná plocha 57 90578
ostat.pl. manipulační pl. 55 35499
ostat.pl. neplodná půda 59 98307
ostat.pl. ostat.komunikace 95 51649
ostat.pl. pohřeb. 1 111
ostat.pl. silnice 13 36328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12791
ostat.pl. zeleň 3 3481
Celkem KN 1277 2067848
Par. KMD 1277 2067848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 146
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 223
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 13
LV 279
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
KM-D 1:2000 26.05.2000 25.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 04:55

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.