k.ú.: 661554 - Juřinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 468333
zahrada 183 174710
ovoc. sad 8 23755
travní p. mez, stráň 1 2388
travní p. 272 754328
lesní poz 60 115306
vodní pl. nádrž umělá 9 15590
vodní pl. tok přirozený 22 93936
zast. pl. zbořeniště 2 112
zast. pl. 228 83098
ostat.pl. dráha 2 4716
ostat.pl. jiná plocha 56 90688
ostat.pl. manipulační pl. 56 38118
ostat.pl. neplodná půda 59 98307
ostat.pl. ostat.komunikace 94 51752
ostat.pl. pohřeb. 1 111
ostat.pl. silnice 13 36328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12791
ostat.pl. zeleň 3 3481
Celkem KN 1264 2067848
Par. KMD 1264 2067848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 143
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 275
spoluvlastník 365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
KM-D 1:2000 26.05.2000 25.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.05.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 18:41

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.