k.ú.: 661422 - Jizbice u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537268 - Jizbice NUTS5 CZ0208537268
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 574 3265891
zahrada 189 162119
ovoc. sad 16 43167
travní p. 73 139763
lesní poz 24 1323195
vodní pl. nádrž umělá 6 6595
vodní pl. rybník 3 32277
vodní pl. tok přirozený 8 3063
vodní pl. tok umělý 77 13431
vodní pl. zamokřená pl. 1 1025
zast. pl. zbořeniště 3 300
zast. pl. 261 106076
ostat.pl. dráha 8 17989
ostat.pl. jiná plocha 46 21781
ostat.pl. manipulační pl. 45 17656
ostat.pl. neplodná půda 21 4921
ostat.pl. ostat.komunikace 107 116185
ostat.pl. silnice 3 32040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6670
ostat.pl. zeleň 1 543
Celkem KN 1467 5314687
Par. KMD 1467 5314687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 136
č.p. rod.rekr 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 257
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 363
spoluvlastník 609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.08.2019 16:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.