k.ú.: 661414 - Jívoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595802 - Jívoví NUTS5 CZ0635595802
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 3923318
zahrada 137 77639
ovoc. sad 2 7335
travní p. 402 1377840
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz 215 1416575
vodní pl. nádrž umělá 1 576
vodní pl. rybník 69 285522
vodní pl. tok přirozený 1 615
vodní pl. tok umělý 21 10145
vodní pl. zamokřená pl. 1 475
zast. pl. společný dvůr 2 1797
zast. pl. zbořeniště 9 1474
zast. pl. 190 107115
ostat.pl. dráha 2 48780
ostat.pl. jiná plocha 67 69629
ostat.pl. manipulační pl. 46 66068
ostat.pl. neplodná půda 103 79402
ostat.pl. ostat.komunikace 174 127088
ostat.pl. silnice 16 76454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11204
ostat.pl. zeleň 2 2055
Celkem KN 2031 7691159
Par. KMD 2031 7691159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.used 36
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 184
LV 228
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.