k.ú.: 661392 - Studnice u Jívky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579378 - Jívka NUTS5 CZ0525579378
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 1137356
zahrada 78 44376
travní p. 157 488436
lesní poz 225 1528403
vodní pl. nádrž umělá 1 2331
zast. pl. společný dvůr 1 499
zast. pl. zbořeniště 12 2464
zast. pl. 57 12210
ostat.pl. jiná plocha 29 24543
ostat.pl. neplodná půda 33 25440
ostat.pl. ostat.komunikace 73 89307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1856
Celkem KN 777 3357221
Par. KMD 777 3357221
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 56
LV 84
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 28.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.08.2019 02:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.