k.ú.: 661376 - Jívka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579378 - Jívka NUTS5 CZ0525579378
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 160457
zahrada 36 41568
travní p. mez, stráň 1 114
travní p. 115 734587
lesní poz ostat.komunikace 2 1010
lesní poz 99 2075936
vodní pl. nádrž umělá 1 663
vodní pl. rybník 1 13853
vodní pl. tok přirozený 12 14882
vodní pl. tok umělý 1 1918
vodní pl. zamokřená pl. 4 9148
zast. pl. zbořeniště 1 77
zast. pl. 64 17699
ostat.pl. jiná plocha 23 22101
ostat.pl. manipulační pl. 1 3766
ostat.pl. mez, stráň 7 4944
ostat.pl. neplodná půda 13 15689
ostat.pl. ostat.komunikace 60 42144
ostat.pl. silnice 13 37925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2423
Celkem KN 461 3200904
Par. DKM 461 3200904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 62
LV 65
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2007
THM-V 1:2000 01.07.1970 26.04.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.05.2019 03:38

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.