k.ú.: 661341 - Vicmanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571865 - Mukařov NUTS5 CZ0207571865
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 1127554
zahrada 50 35589
travní p. 94 176979
lesní poz 222 1855042
vodní pl. nádrž přírodní 2 867
vodní pl. tok přirozený 9 15689
vodní pl. zamokřená pl. 2 4453
zast. pl. zbořeniště 9 2324
zast. pl. 92 22225
ostat.pl. jiná plocha 12 9154
ostat.pl. manipulační pl. 8 10698
ostat.pl. neplodná půda 59 77237
ostat.pl. ostat.komunikace 47 86072
ostat.pl. silnice 10 26110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4642
Celkem KN 778 3454635
Par. KMD 778 3454635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 7
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb 6
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 92
LV 124
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2009
S-SK GS 1:2880 1843 15.12.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.