k.ú.: 661325 - Neveklovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571997 - Neveklovice NUTS5 CZ0207571997
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1385422
zahrada 65 49647
ovoc. sad 6 24680
travní p. 152 397955
lesní poz 174 1474087
vodní pl. nádrž umělá 1 121
vodní pl. tok přirozený 4 9409
zast. pl. 92 34962
ostat.pl. jiná plocha 30 10177
ostat.pl. manipulační pl. 10 5191
ostat.pl. neplodná půda 62 48801
ostat.pl. ostat.komunikace 60 43253
ostat.pl. silnice 4 27121
ostat.pl. zeleň 1 170
Celkem KN 868 3510996
Par. KMD 868 3510996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 30
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 90
LV 151
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 05:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička