k.ú.: 661236 - Jistebník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599506 - Jistebník NUTS5 CZ0804599506
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 6 2260
orná půda 500 7387374
zahrada 704 503415
ovoc. sad 4 230170
travní p. 386 2117323
lesní poz les(ne hospodář) 32 328393
lesní poz 28 90899
vodní pl. nádrž umělá 1 666
vodní pl. rybník 33 2852980
vodní pl. tok přirozený 200 286635
vodní pl. tok umělý 20 66089
vodní pl. zamokřená pl. 14 123315
zast. pl. společný dvůr 10 6163
zast. pl. zbořeniště 12 7061
zast. pl. 704 211620
ostat.pl. dráha 7 205287
ostat.pl. jiná plocha 265 275813
ostat.pl. manipulační pl. 16 51618
ostat.pl. neplodná půda 48 121826
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 299
ostat.pl. ostat.komunikace 369 489424
ostat.pl. pohřeb. 1 3320
ostat.pl. silnice 15 70562
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19243
ostat.pl. zeleň 77 401706
Celkem KN 3458 15853461
Par. DKM 807 9527758
Par. KMD 2651 6325703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 503
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 4
Celkem BUD 699
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 49
LV 947
spoluvlastník 1326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.10.2017
KMD 1:1000 26.09.2013 na části k.ú.
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 10:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.