k.ú.: 661104 - Jiříkovice u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1999673
zahrada 103 60062
travní p. 131 752955
lesní poz 120 819337
vodní pl. rybník 13 49111
vodní pl. zamokřená pl. 5 3922
zast. pl. zbořeniště 1 133
zast. pl. 131 31516
ostat.pl. jiná plocha 89 66881
ostat.pl. manipulační pl. 5 10067
ostat.pl. neplodná půda 36 30069
ostat.pl. ostat.komunikace 157 92359
ostat.pl. silnice 5 26762
ostat.pl. zeleň 1 152
Celkem KN 983 3942999
Par. DKM 983 3942999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 125
LV 203
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2004
ZMVM 1:1000 01.06.1991 08.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.