k.ú.: 661074 - Jiříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562581 - Jiříkov NUTS5 CZ0421562581
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 4664578
zahrada 1054 557781
travní p. 1400 3224300
lesní poz 122 2475753
vodní pl. nádrž umělá 16 21968
vodní pl. rybník 5 40085
vodní pl. tok přirozený 90 29541
vodní pl. tok umělý 16 15695
vodní pl. zamokřená pl. 5 15169
zast. pl. společný dvůr 9 2058
zast. pl. zbořeniště 163 40408
zast. pl. 1082 317173
ostat.pl. dráha 9 113893
ostat.pl. jiná plocha 222 193391
ostat.pl. manipulační pl. 115 193108
ostat.pl. neplodná půda 162 206738
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 357
ostat.pl. ostat.komunikace 477 358091
ostat.pl. pohřeb. 2 20704
ostat.pl. silnice 29 112780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 44571
ostat.pl. zeleň 27 24272
Celkem KN 5263 12672414
Par. KMD 5263 12672414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 48
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 636
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 47
č.e. jiná st. 8
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 39
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1073
byt.z. byt 126
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 127
LV 1073
spoluvlastník 1434

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2014
S-SK GS 1:2880 1843 25.09.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.03.2019 00:39

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".