k.ú.: 661031 - Jiřice u Kostelce nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534935 - Kostelec nad Labem NUTS5 CZ0206534935
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2117 - Neratovice
Pověřený obecní úřad 21171 - Neratovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 4162355
zahrada 177 90467
ovoc. sad 14 56515
travní p. 70 105707
lesní poz les s budovou 2 76
lesní poz 14 61058
vodní pl. nádrž umělá 3 8847
vodní pl. tok přirozený 4 105112
vodní pl. tok umělý 33 30582
vodní pl. zamokřená pl. 4 7813
zast. pl. společný dvůr 4 900
zast. pl. zbořeniště 6 2900
zast. pl. 321 94273
ostat.pl. dráha 15 68332
ostat.pl. jiná plocha 40 22816
ostat.pl. manipulační pl. 34 56590
ostat.pl. neplodná půda 43 60379
ostat.pl. ostat.komunikace 88 62643
ostat.pl. silnice 14 44161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 236
ostat.pl. zeleň 15 14291
Celkem KN 1584 5056053
Par. KMD 1584 5056053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 142
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 61
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 475
spoluvlastník 773

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2011
S-SK GS 1:2880 1842 24.03.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 07:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.