k.ú.: 660965 - Jiřetice u Neustupova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530301 - Neustupov NUTS5 CZ0201530301
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 2930320
zahrada 52 40151
ovoc. sad 16 139871
travní p. 387 1394872
lesní poz 100 710703
vodní pl. nádrž přírodní 1 1151
vodní pl. nádrž umělá 2 1395
vodní pl. rybník 9 156775
vodní pl. tok přirozený 17 12321
vodní pl. tok umělý 30 5257
vodní pl. zamokřená pl. 7 3448
zast. pl. společný dvůr 3 149
zast. pl. zbořeniště 3 1018
zast. pl. 108 59278
ostat.pl. jiná plocha 52 31626
ostat.pl. manipulační pl. 19 32742
ostat.pl. neplodná půda 22 15362
ostat.pl. ostat.komunikace 214 122487
ostat.pl. silnice 35 36879
Celkem KN 1350 5695805
Par. KMD 1350 5695805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 103
LV 113
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.07.2015
S-SK GS 1:2880 1830 16.07.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 18:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička