k.ú.: 660744 - Jinočany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539350 - Jinočany NUTS5 CZ020A539350
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 548 3030563
zahrada 385 121240
travní p. 176 56094
vodní pl. nádrž umělá 1 1194
vodní pl. rybník 1 12384
vodní pl. tok přirozený 45 15823
zast. pl. společný dvůr 7 2830
zast. pl. zbořeniště 1 259
zast. pl. 524 147672
ostat.pl. dráha 9 27629
ostat.pl. jiná plocha 75 44173
ostat.pl. manipulační pl. 86 84383
ostat.pl. neplodná půda 8 3939
ostat.pl. ostat.komunikace 424 113305
ostat.pl. silnice 39 60496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 21728
ostat.pl. zeleň 11 2740
Celkem KN 2349 3746452
Par. DKM 2349 3746452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 361
č.p. shromaž. 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
Celkem BUD 498
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 422
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 49
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 489
LV 1305
spoluvlastník 2394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2002
THM-V 1:1000 01.07.1976 26.03.2002 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:47

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".