k.ú.: 660744 - Jinočany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539350 - Jinočany NUTS5 CZ020A539350
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 552 3030563
zahrada 384 121306
travní p. 176 56094
vodní pl. nádrž umělá 1 1194
vodní pl. rybník 1 12384
vodní pl. tok přirozený 45 15823
zast. pl. společný dvůr 7 2830
zast. pl. zbořeniště 1 259
zast. pl. 524 147538
ostat.pl. dráha 9 27629
ostat.pl. jiná plocha 75 44240
ostat.pl. manipulační pl. 86 84383
ostat.pl. neplodná půda 8 3939
ostat.pl. ostat.komunikace 424 113305
ostat.pl. silnice 39 60496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 21728
ostat.pl. zeleň 11 2740
Celkem KN 2352 3746451
Par. DKM 2352 3746451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 361
č.p. shromaž. 3
č.p. víceúčel 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
Celkem BUD 499
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 422
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 51
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 491
LV 1307
spoluvlastník 2398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2002
THM-V 1:1000 01.07.1976 26.03.2002 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 11:13

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.