k.ú.: 660736 - Zorkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551163 - Jinín NUTS5 CZ0316551163
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 539472
zahrada 18 24120
travní p. 39 218064
lesní poz 2 40856
vodní pl. nádrž umělá 5 6525
vodní pl. tok přirozený 4 8259
vodní pl. zamokřená pl. 1 340
zast. pl. 27 13345
ostat.pl. jiná plocha 6 3351
ostat.pl. manipulační pl. 1 389
ostat.pl. neplodná půda 43 59387
ostat.pl. ostat.komunikace 22 29931
ostat.pl. silnice 3 10792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 62371
Celkem KN 213 1017202
Par. DKM 171 987777
Par. KMD 42 29425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 25
LV 51
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
DKM-KPÚ 24.09.2015 1:1000 24.09.2015 *)
KM-D 1:2000 17.07.2000 28.08.2017
S-SK GS 1:2880 1824 17.07.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 18:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička