k.ú.: 660710 - Jinín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551163 - Jinín NUTS5 CZ0316551163
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1926732
zahrada 65 54872
travní p. 96 1038384
lesní poz 14 156829
vodní pl. nádrž umělá 1 1465
vodní pl. rybník 7 100391
vodní pl. tok přirozený 5 22165
vodní pl. tok umělý 3 453
vodní pl. zamokřená pl. 6 29978
zast. pl. zbořeniště 1 16
zast. pl. 101 61036
ostat.pl. jiná plocha 14 21936
ostat.pl. manipulační pl. 14 52546
ostat.pl. neplodná půda 78 166336
ostat.pl. ostat.komunikace 67 125863
ostat.pl. pohřeb. 1 1186
ostat.pl. silnice 9 70864
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6004
ostat.pl. zeleň 1 1086
Celkem KN 591 3838142
Par. DKM 400 3699690
Par. KMD 191 138452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 157
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2017
DKM-KPÚ 24.09.2015 1:1000 24.09.2015 *)
KM-D 1:2000 17.07.2000 19.09.2017
S-SK GS 1:2880 1937 17.07.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 02:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička