k.ú.: 660493 - Jindřichovice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587303 - Jindřichovice NUTS5 CZ0632587303
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1192 2806859
zahrada 118 63780
travní p. 592 477232
lesní poz 112 187863
vodní pl. rybník 8 8129
vodní pl. tok přirozený 94 11155
vodní pl. zamokřená pl. 2 3060
zast. pl. zbořeniště 1 41
zast. pl. 101 37968
ostat.pl. jiná plocha 42 16539
ostat.pl. manipulační pl. 50 24280
ostat.pl. neplodná půda 9 9198
ostat.pl. ostat.komunikace 395 93107
ostat.pl. silnice 4 20833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7176
ostat.pl. zeleň 4 431
Celkem KN 2732 3767651
Par. KMD 2732 3767651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 16
č.e. doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 87
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 128
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 16:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička