k.ú.: 660485 - Stará - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 11 1057623
lesní poz les(ne hospodář) 22 1452159
lesní poz 1 433
vodní pl. nádrž umělá 1 453
zast. pl. 2 446
ostat.pl. jiná plocha 4 921
ostat.pl. neplodná půda 25 166265
ostat.pl. ostat.komunikace 21 30486
ostat.pl. silnice 8 35909
Celkem KN 95 2744695
Par. DKM 51 947520
Par. KMD 44 1797175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 2
LV 13
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.2010
KMD 1:1000 23.04.2010
FÚO 1:2000 01.01.1978 23.04.2010
S-SK GS 1:2880 1842 23.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 17.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.