k.ú.: 660469 - Poušť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 266717
zahrada 7 4652
travní p. 49 1058993
lesní poz les(ne hospodář) 76 1020237
lesní poz 3 4548
vodní pl. nádrž umělá 1 367
vodní pl. tok přirozený 1 112
vodní pl. zamokřená pl. 7 75403
zast. pl. zbořeniště 8 1815
zast. pl. 22 6657
ostat.pl. jiná plocha 29 8030
ostat.pl. manipulační pl. 15 18059
ostat.pl. neplodná půda 25 105134
ostat.pl. ostat.komunikace 43 33597
ostat.pl. silnice 1 10610
Celkem KN 295 2614931
Par. KMD 295 2614931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 22
LV 32
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2012
KM-D 1:2000 07.11.2000 25.05.2012
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.07.2019 16:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.