k.ú.: 660451 - Mezihorská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 324174
zahrada 68 27316
travní p. 97 1525796
lesní poz les(ne hospodář) 56 3014362
lesní poz 14 97833
vodní pl. nádrž umělá 4 16158
vodní pl. tok přirozený 7 3416
vodní pl. zamokřená pl. 9 33043
zast. pl. zbořeniště 4 2023
zast. pl. 122 28226
ostat.pl. jiná plocha 91 109819
ostat.pl. manipulační pl. 26 34166
ostat.pl. neplodná půda 136 195369
ostat.pl. ostat.komunikace 79 65452
ostat.pl. silnice 1 19129
Celkem KN 717 5496282
Par. KMD 717 5496282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 74
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 120
LV 140
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2011
KM-D 1:2000 12.12.2003 09.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.07.2019 21:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.