k.ú.: 660451 - Mezihorská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 324174
zahrada 68 27316
travní p. 100 1525796
lesní poz les(ne hospodář) 56 3014362
lesní poz 15 100715
vodní pl. nádrž umělá 4 16158
vodní pl. tok přirozený 7 3416
vodní pl. zamokřená pl. 9 33043
zast. pl. zbořeniště 4 2023
zast. pl. 122 28226
ostat.pl. jiná plocha 91 109819
ostat.pl. manipulační pl. 26 34166
ostat.pl. neplodná půda 135 192487
ostat.pl. ostat.komunikace 79 65452
ostat.pl. silnice 1 19129
Celkem KN 720 5496282
Par. KMD 720 5496282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 120
LV 142
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2011
KM-D 1:2000 12.12.2003 09.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 03:46

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.